top of page

Sürdürülebilir Plastiğin Ekonomik Etkileri

Sürdürülebilir plastiklerin kullanımı, ekonomik açıdan da çeşitli etkilere sahiptir. Özellikle, biyo-bazlı plastiklerin yerel tarım ekonomilerine ve iş istihdamına olumlu katkıları olabilir. Aynı zamanda, geri dönüştürülebilir plastiklerin atık yönetimi maliyetlerini azaltması ve hammadde maliyetlerini düşürmesi, işletmeler için ekonomik faydalar sağlar. Bu şekilde, sürdürülebilir plastik kullanımı hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirliği destekler.Comments


bottom of page